tarotkaart kaartlegger
icon-gi-ico-9

disclaimer kaartleggersDISCLAIMER VAN KAARTLEGGERS.BE

De disclaimer van Kaartleggers.be is van toepassing bij elke bezoek en opvraging van de website.


De disclaimer van Kaartleggers.be is van toepassing bij elke bezoek en opvraging van de website Kaartleggers.be en dit voor elke pagina, subdomein, mobiele versie,... zowel in als buiten de Kaartleggers.be-account.

Wanneer u de telefoonlijnen van Kaartleggers.be belt, gaat u eveneens akkoord met deze disclaimer. Door raadpleging van deze website of het bellen naar onze telefoonnummers aanvaardt u, de bezoeker dus uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Kaartleggers.be kan de bepalingen van deze disclaimer op elke tijdstip steeds eenzijdig wijzigen. Gelieve dus bij elke raadpleging, consult, telefoon of e-mail opnieuw deze disclaimer te raadplegen.

kaartleggersZelfstandige kaartleggers

Kaartleggers.be werkt alleen met zelfstandige kaartleggers en staat enkel en alleen in voor het in contact brengen van u als bezoeker van de website Kaartleggers.be enerzijds en deze zelfstandige kaartlegger anderzijds. De inhoud van de consults die de zelfstandige kaartleggers maken via telefoon, e-mail , account, mobiel... zijn geheel voor hun eigen rekening. Wanneer u belt of e-mailt met deze kaartlegger op Kaartleggers.be dan brengen wij u alleen in contact met deze zelfstandige kaartlegger. U belt of e-mailt dus niet met een medewerker van Kaartleggers.be. U verklaart zich akkoord met het feit dat beoordelingen, adviezen, omschrijvingen, mailanalyses en een belanalyse of een fotouitleg enkel tussen u en zelfstandige kaartleggers worden gevoerd en dat wij van Kaartleggers.be hier geen deel van uitmaken.

Kaartleggers.be is niet verantwoordelijk voor het aantal zelfstandige kaartleggers op de website op bepaalde tijdstippen aangezien de zelfstandige kaartleggers zelf hun werkdagen en werkuren op de website Kaartleggers.be kiezen. Kaartleggers.be verbindt er zich toe de gegevens van de aanvrager niet door te geven aan derden, behoudens aan de zelfstandige kaartlegger die werd gecontacteerd.

Kaartleggers.be vraagt de kaartleggers om een omschrijving van zichzelf, alsook om hun specialiteiten op paranormaal vlak. Wij controleren de kaartleggers met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte informatie op hun profielpagina. Kaartleggers.be kan geen garanties geven omtrent de dienstverlening en het advies van de getoonde kaartleggers. Kaartleggers.be kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige kaartlegger aflevert of niet (tijdig) aflevert.

kosten kaartleggersKosten belanalyse & mailanalyse

Belt u als gebruiker naar het telefoonnummer 0909 9898 met onze zelfstandige kaartleggers, dan kost dit 90 cent per minuut, belt u naar het nummer 0903 416 36 met zelfstandige kaartleggers, dan kost dit 150 cent per minuut. Het advies van de zelfstandige kaartleggers kost dit 1 credit per minuut wanneer u als gebruiker via de Kaartleggers-account belt naar een lokaal telefoonnummer.

Met een Kaartleggers-account belt u dus ook voor 90 cent per minuut maar gaat u pas betalen vanaf het moment dat u verbonden bent met een kaartlegger. De luistertijd, wachttijd en selecteertijd is met een account dus geheel gratis.

Nog goedkoper bellen? Dat kan! U ontvangt extra belminuten indien u hogere betalingen doet met uw account of gebruik maakt van onze tijdelijke ledenacties.

Wanneer u advies of een vraag stelt aan de zelfstandige kaartleggers per e-mail kost dit 15 euro / vraag en een mailanalyse kan enkel via een Kaartleggers-account tot stand komen.

Kaartleggers.be behoudt zich het recht voor om de tarieven van een mailanalyse of de telefoontarieven te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u als gebruiker toe. Aangekochte credits in de Kaartleggers.be-account kunnen worden gecrediteerd na contactname met de beheerder van de website. U kan dit doen via uw account, behalve voor credits die door Kaartleggers.be gratis aan de gebruiker zijn toegewezen. Credits zijn niet overdaagbaar aan derden.

Heeft u zelf nog geen account en wenst u te genieten van een goedkoper tarief? Registreer dan hier gratis.

werking kaartleggersWerking en beveiliging

Wij doen er alles aan om de website Kaartleggers.be steeds raadpleegbaar te maken, behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten en programmeerfouten. Kaartleggers.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, traag laden van pagina's, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,...

Onze website draait op beveiligde servers en is raadpleegbaar via https en bovendien voorzien van een SSL certificaat voor het versleuteld doorgeven van informatie en gegevens.

informatie kaartleggersGrootste zorgvuldigheid aangeboden informatie

De pagina’s, inhoud, horsocopen, tarotkaarten, beoordelingen, adviezen, omschrijvingen, mailanalyses... die de bezoeker raadpleegt of ontvangt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de website worden door Kaartleggers.be met de grootste zorgvuldigheid nagekeken en onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen en de zelfstandige kaartleggers worden aangewend. Kaartleggers.be geeft geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via Kaartleggers.be wordt aangeboden. Daarom wijst Kaartleggers.be alle aansprakelijkheid af ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, inhoud, beoordelingen, adviezen, omschrijvingen, telefoon -en emailconsults,... op de website en de toegang tot en het gebruik van onze (mobiele) interactieve toepassingen.

Informatie op deze website vervangt geen persoonlijk advies of bijstand bij concrete gevallen. U als bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door u geraadpleegde pagina's, beoordelingen, horsocopen, adviezen van kaartleggers,... en voor de gevolgen van het gebruik dat u maakt van deze informatie.

hyperlinks kaartleggersHyperinks partners

Kaartleggers.be bevat hyperlinks naar websites van derden en het staat u als bezoeker natuurlijk vrij deze websites te raadplegen. Wanneer Kaartleggers.be een hyperlink legt naar een andere website, betekent dit niet dat Kaartleggers.be deze site heeft goedgekeurd. Kaartleggers.be heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het advies, veiligheidsniveau, inhoud,... van deze websites betreft. Kaartleggers.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou ondervinden ingevolge het gebruik van deze gelinkte websites. Kaartleggers.be heeft geen controle over websites van derden of hyperlinks naar websites van derden.

akkoord kaartleggersAkkoord met disclaimer bij gebruik

Door gebruik te maken van deze website, verklaart u deze overeenkomst en disclaimer te hebben gelezen, begrepen en u gaat ermee akoord. U mag nooit tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website Kaartleggers.be. U mag geen actie ondernemen die de belasting / traffic voor de website Kaartleggers.be overbelast.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, teksten, beoordelingen, horoscopen, user interface, kleurgebruik, interactieve toepassingen, … horen toe aan Kaartleggers.be en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze website op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Kaartleggers.be is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.kaartleggersONZE KAARTLEGGERS

Onze ervaren kaartleggers staan klaar voor u, zij kunnen u info verschaffen over uw toekomst. Wilt u weten wat u te wachten staat op het gebied van relaties, persoonlijke vriendschappen, werk of rijkdom?

Bel vandaag met een kaartlegger en kom nog meer te weten over je toekomst.


TOP